Petra maakt kennis met een zelfsturend team

Op dit moment heeft Petra een mooie interim opdracht als ondersteunend lid van een Kernteam. Het Kernteam heeft als doel om de afdelingen Facilitair & Vastgoed te laten functioneren als een zelfsturend team.

Wat is een zelfsturend team?

In een zelfsturend team staat het team, ofwel de afdeling centraal. Als team wordt er verantwoordelijkheid genomen voor het eigen werk, waarbij de afdelingsmanager meer op de achtergrond komt te staan. De afdelingsmanager houdt nog steeds contact met zijn of haar medewerkers, maar dit zal meer op persoonsniveau zijn. In zelfsturende teams organiseren medewerkers hun eigen werk en door het samenstellen van doelen ontstaat er gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het eindresultaat.

Bron: Universiteit Twente

De oorsprong van zelfsturende teams ligt in de Sociotechniek en de Bouw. Dit is een bedrijfskundige stroming die het verband tussen productiviteit en arbeidsverdeling centraal stelt. Iedere medewerker heeft meer beslissingsbevoegdheid en bezit daardoor regelvermogen om processen sneller te laten verlopen. Er wordt resultaatgericht gewerkt, waarbij de verantwoordelijkheid van de afdeling wordt bepaald door de gemaakte resultaten met de (interne) klant.

Hoe werkt het Kernteam?

Het Kernteam bij mijn huidige opdrachtgever bestaat uit medewerkers van verschillende disciplines. Er zijn Senior vastgoed projectleiders aangesloten, Facilitair adviseurs, een Bedrijfsvoeringconsulent en een Technisch beheerder. Het Kernteam motiveert en adviseert de afdeling met een helicopterview. Het Kernteam komt wekelijks bijeen om lopende onderwerpen te bespreken en acties te verdelen.

Met name vertrouwen van het team in het Kernteam is essentieel voor de samenwerking. Mét elkaar dient de afdeling namelijk te functioneren en daarbij zijn alle medewerkers op elkaar aangewezen. Ook vertrouwen van de afdelingsmanager in het Kernteam speelt hierbij een belangrijke rol!

Mijn rol?

Als ondersteunend lid van het Kernteam draag ik de verantwoordelijkheid om de acties te bewaken en onderliggende documenten op te stellen. Het jaarplan is het belangrijkste document wat opgesteld dient te worden, zodat de organisatie van de afdeling helder en concreet vaststaat.

Als Rising STER is het ontzettend leerzaam om je samen met professionals te verdiepen in de materie. Op dit moment worden de financiële begrotingen opgesteld, opleidingsplannen ontwikkeld, processen in kaart gebracht en de kwaliteitseisen inzichtelijk gemaakt. Verder is er een handboek voor nieuwe medewerkers ontwikkeld, waarbij ook een vernieuwde aanpak voor de inwerkmethode wordt toegevoegd. Daarnaast blijft communicatie een belangrijk onderwerp wat goed geborgd dient te worden, want mét elkaar kan de afdeling goed functioneren!

Ik vind dit een hele leuke en leerzame opdracht! En ga met veel enthousiasme verder!