DE VIJF STAPPEN NAAR EEN STERRENNIVEAU

STER FM staat symbool voor een systematische aanpak om op een eenvoudige wijze inzage te geven in de facilitaire organisatie. Wanneer de vijf punten van de ster goed ingericht zijn, is er sprake van een facilitaire organisatie op sterrenniveau. Onderstaand per punt een korte en bondige toelichting.

1. Structuur

Een goede structuur op elk niveau is van essentieel belang voor een dienstverlening. Door zowel administratieve zaken als communicatie en planningen duidelijk te structureren, ontstaat er een stevige basis op operationeel niveau. Vervolgens kan er op strategisch niveau overzichtelijk worden gerapporteerd, met deze input kan er naar de toekomst gekeken worden.

2. Proces

Binnen veel organisaties is de ‘Facilitaire Dienstverlening’ helaas nog een grijs gebied. Het is voor de medewerkers onbekend welke processen er precies onder vallen, of deze processen wel goed op elkaar aansluiten en of deze wel efficiënt zijn ingericht. Om tot een hoogwaardige Facilitaire Dienstverlening te komen, is het belangrijk deze processen goed in kaart te brengen.

3. Personeel

Zonder medewerkers geen dienstverlening! En toch krijgt dit belangrijke onderdeel vaak te weinig aandacht binnen een organisatie. Een team kan de Facilitaire Dienstverlening maken of breken, hoe goed de andere onderdelen ook zijn ingericht. Wij vinden communicatie, aandacht en openheid hierin heel belangrijk. 

4. Hospitality

Hospitality en Facility Management gaan hand in hand met elkaar. Binnen de dienstverlening zijn we continu bezig met het inspelen op de klantvraag. We voeren ad hoc klusjes uit, maar kijken ook op strategisch niveau hoe de klantvraag op lange termijn verandert.

5. Klant(en)

Om bovenstaande onderdelen goed in te richten, is het essentieel om te weten wat de doelgroep van de dienstverlening is. Door middel van een grondige doelgroep analyse kan er beter worden ingespeeld op zowel de huidige als toekomstige wensen van de klant.

Dit zijn enkele voorbeelden om een indruk te geven van de STER.
Nieuwsgierig geworden naar een verdere onderbouwing of toelichting?
Neem dan gerust contact met ons op.