Gemiddeld twee tot vier weken nadat je bij ons in dienst bent getreden.