STER Facility Management (STER FM) levert interim management met Young Facility Professionals. De Young Professionals worden intensief en persoonlijk begeleid door een zeer ervaren FM’er bij de diverse opdrachtgevers.

Hotelschool The Hague (HTH) is één van die opdrachtgevers. Kim Fakkel, Young Professional bij STER FM, vult hier een mooie interim opdracht in.

In deze ‘Double Story’ geven wij graag een beeld van wat onze opdrachtgever bezig houdt, hoe onze collega de opdracht ervaart en wat ze leert. In het eerste deel van deze Double Story:

Tim van Leeuwen, opdrachtgever bij HTH. Tim is Program Manager Organisational Development HTH en is verantwoordelijk voor het door ontwikkelen van nieuwe management processen. Facility Management is daar een onderdeel van.

Welke rol heeft FM bij de Hotelschool Den Haag? De hotelschool is met ruim 2500 studenten en 260 medewerkers, een constant bruisende omgeving.

Naast een gewoon onderwijsbedrijf, met niet-onderwijzend en onderwijzend personeel, hebben we te maken met een omgeving waar studenten van over de hele wereld samenkomen. We stellen daarbij hoge eisen aan het onlangs gerenoveerde gebouw en de daarbij horende faciliteiten. Daarnaast zijn we uiteraard een bijzonder ‘bedrijf’, want naast normale werkruimten en collegezalen, heeft deze school ook een volwaardig restaurant, een professionele keuken en een hotel: Skotel. Je kunt je dus voorstellen dat daarvoor veel leveranciers nodig zijn die gemanaged worden om altijd het beste onderwijs mogelijk te maken.

De rol die FM hierin speelt, is uiteraard zorgdragen voor het uitvoeren van alle ondersteunende processen voor het zo goed mogelijk laten functioneren van het “niet onderwijzende en het onderwijzende” bedrijf.

Kim heeft als Young Professional de opdracht gekregen om in deze omgeving de services aan te sturen. Daarbij hoort uiteraard een deel leveranciersmanagement, maar ook aansturen van het FM team, bestaande uit 12 collega’s. Een super uitdagende opdracht voor een Young Professional die met relatief weinig ervaring zeer succesvol is. Dit komt onder andere door de intensieve ondersteuning die ze krijgt vanuit STER FM en Tim zelf. Tim is zeer tevreden met de inzet van Kim en is zeer onder de indruk van haar groeicurve en enthousiasme.

Waar ligt volgens Tim de toekomst van Facility Management? ”Ik denk dat de toekomst van FM ligt op twee belangrijke fronten: De transitie van FM naar meer Community Management en de prominentere “kartrekkers” rol die zij in het bedrijf speelt op gebied van sustainability. Vooral dat laatste is de afgelopen jaren een niet te negeren onderdeel van iedere bedrijfsvoering geworden. Ik denk dat Facility Management, gezien de rol die zij speelt in gebouw-, werkplek en leveranciersbeheer, hier een steeds prominentere en pro-actievere rol in zou moeten spelen.”

Waar Facility Management vroeger (en helaas nog steeds) veelal wordt gezien als noodzakelijke kostenpost, vindt Tim dat FM nu moet opstaan en bestuurders / directies overtuigen van haar toegevoegde waarde voor de organisatie op gebied van sustainability. “Wacht niet af tot het beleid is uitgestippeld door het management, maar neem pro actief het voortouw hierin. FM moet dé expert zijn op duurzaamheidsgebied. Ik vind overigens duurzaamheid verder gaan dan alleen duurzame inkoopprocessen en gebouw specifieke eigenschappen. Bij duurzaamheid komt vooral ook een gedragsverandering om de hoek kijken. Hier zou FM in samenwerking met HR een grote slag in kunnen slaan en van nog meer betekenis mogen zijn. Facility management verandert dus van het managen van diverse services naar steeds meer een strategische business partner en zou daarmee mede-beleidsbepalend in de organisatie moeten worden. Gebaseerd op businesscases. Niet zozeer in financiële zin, maar wel in termen van winst op het gebied van de duurzaamheidsaspecten: werkgeluk, vitaliteit, inzetbaarheid en betrokkenheid.”

De inzetbaarheid en betrokkenheid van medewerkers is nu nog vooral belegd bij HR. Met de uitbraak van Corona is FM hierin een prominentere rol gaan spelen. En dat zet zich door. In vrijwel iedere organisatie ligt de nadruk op het vormgeven van “Hybride werken”. Ook hier op de hogeschool. De werkvormen zoals we die kennen veranderen. De organisatie meer inrichten als een community is dus cruciaal. Een omgeving waar mensen energie van elkaar krijgen. Elkaar kunnen versterken, ontmoeten. Een omgeving die multi-disciplinair is, die gericht is op ontmoeten en inspireren maar ook op concentreren. Want je hebt hoe dan ook plekken nodig waar je gewoon ouderwets geconcentreerd kan komen werken. Een logische stap waar FM echt de next step in kan maken is de ontwikkeling naar community management. Om op dit gebied haar krachten en expertise samen te laten komen en van grote toegevoegde waarde gaat zijn en blijft voor de continuïteit van de organisatie.

Deel 2 van dit STERM FM Double Story: Kim bij Hotelschool The Hague.